EU peníze školám - Moderní škola

 

Projekty podpořené ESF

 

 

 

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Název projektu: Moderní škola

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3656

Realizátor projektu: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Zahájení projektu: 21.6.2012

Ukončení projektu: 20.12.2014

Cíl projektu:

Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

 

Dokumenty:

1. Rozhodnutí - veřejná zakázka:  ZDE

2. Protokol o posouzení a hodnocení: ZDE

3. Oznámení - výsledek hodnocení nabídek: ZDE

 

 

V rámci projektu byla novými notebooky vybavena počítačová učebna:


 

V rámci projektu proběhla školení pro pedagogy:

14.3.2013 PowerPoint, 28.3.2013 Word

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy:

 • Mgr. Bedřiška Treglerová (čísla DUM 1- 60), český jazyk 6.-9.ročník (1.sada - tvarosloví, 2.sada - vyjmenovaná slova, 3.sada - skladba a sloh)
 • Mgr. Romana Stupková (čísla DUM 61- 120), český jazyk 6.-9.ročník (1.sada - tvarosloví, 2.sada - skladba, 3.sada - rozvoj komunikace)
 • Mgr. Václava Kuklová (čísla DUM 121- 180), český jazyk, ORV 6.-9.ročník (1.sada - tvarosloví, 2.sada - skladba, 3.sada - občanská a rodinná výchova hravě)
 • Veronika Štroblová (čísla DUM 181- 240), český jazyk 6.-9.ročník (1.sada - pravopis, 2.sada - tvarosloví, 3.sada - skladba)
 • Václav Triner (čísla DUM 241 - 300), chemie 8.-9.ročník (1.sada - anorganická chemie, 2.sada - anorganická chemie, 3.sada - organická chemie)
 • Bc. Dana Dimová (čísla DUM 301- 360), informatika, matematika 5.-9.ročník (1.sada - informatika, 2.sada - desetinná čísla, 3.sada - zlomky)
 • Jana Pilzová (čísla DUM 361- 420), německý jazyk, ZNJ 7.-9.ročník (1.sada - Familie, 2.sada - Freizeit, 3.sada - Shoppen)
 • Milena Zítková (čísla DUM 421- 480), prvouka, matematika 1.ročník (1.sada - čas a lidé kolem nás, 2.sada - Rozmanitost přírody, 3.sada - číselný obor 0-10)
 • Bc. Karin Kozáková (čísla DUM 481- 540), prvouka, český jazyk, matematika 1.-5.ročník (1.sada - svět kolem nás, 2.sada - hláskosloví, 3.sada-malá násobilka)
 • Mgr. Pavla Wagnerová (čísla DUM 541- 600), prvoukačeský jazyk 3.ročník (1.sada - neživá příroda, 2.sada - živá příroda, 3.sada - vyjmenovaná slova)
 • Mgr. Alena Hejdová (čísla DUM 601- 660),český jazyk, přírodověda 4.-5. ročník(1.sada - tvarosloví, 2.sada - cvičení z českého jazyka pro 1.období, 3.sada - živá a neživá příroda)
 • Mgr. Ivana Louová (čísla DUM 661- 720), český jazyk 1.- 3.ročník (1.sada - nauka o slově, 2.sada - vyjmenovaná slova, 3.sada - slovní druhy)

 

Zde jsou DUMy ke stažení. Všechny digitální materiály jsou dostupné pod licencí Creative Commons. Uvádějte autora, používejte nekomerčně, zachovávejte licenci.

Mgr. Bedřiška Treglerová: - všechny DUM ve formátu smart-notebook

Mgr. Romana Stupková: - všechny DUM ve formátu PDF
Mgr. Václava Kuklová: - všechny DUM ve formátu PDF
Veronika Štroblová: - DUM ve formátu PDF nebo odp
Václav Triner: DUM ve formátu pptx nebo PDF
 
Bc. Dana Dimová: - DUM ve formátu PDF nebo ppt
Jana Pilzová: - všechny DUM ve formátu PDF
Milena Zítková: - DUM ve formátu PDF, smart - notebook, ppt, pptx, nebo odp
Bc. Karin Kozáková: - DUM ve formátu PDF, smart - notebook, ppt
Mgr. Pavla Wagnerová: - DUM ve formátu PDF, nebo pptx
 
Mgr. Alena Hejdová: - DUM ve formátu  pptx, ppt, odp nebo PDF
Mgr. Ivana Louová: - všechny DUM ve formátu smart-notebook