Technika je zábava

 

Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA zahájen!

PLAKÁT ZDE.

 

Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost je naše partnerská škola SPŠ Ostrov (odkaz na video o škole - najdete ho pod obrázkem "vědátora" u počítače: http://spsostrov.cz/)

 

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035

 

Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 – 31.12.2014

PROJEKT POKRAČOVAL I V DALŠÍCH ŠKOLNÍCH LETECH, ve školním roce 2020/2021 vznikla také odnož - projekt IKAP2 - Inženýr Junior.

 

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje na podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Chcete se se stát strojařem? (odkaz na video: http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2341M01)

Nebo elektrotechnikem (http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2641M01) či  „ajťákem“? (http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/1820M01)

Nebo si toto zaměření raději zvolíte na technickém lyceu? (http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/7842M01)

PLAKÁT PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET "BÝT" ELEKTROTECHNIKEM ČI STROJAŘEM!!!
(Plakát je vyvěšen i ve třídách 9.A, 9.B a na nástěnce pro vycházející žáky)

 

AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU:

 

11. 12. 2012 - Den s technikou

V úterý 11. prosince 2012 jsme se pět žáků devátého ročníku a já zúčastnili akce na SPŠ Ostrov „Den s technikou“. Jelikož již napadl  sníh a cesty byly sjízdné pouze s obtížemi, dorazili jsme s malým zpožděním. Po vřelém přivítání jsme byli obeznámeni s průběhem celého dne a žáci dostali přiděleného průvodce. Poté vyrazili plnit rozmanité úkoly. Jak již název projektu „Technika je zábava“ napovídá, byly úkoly technicky zaměřeny. Nejen teorie, ale i praxe a čas hrály v plnění úkolů důležitou roli. Žáci vyplňovali cvičení na počítačích, přiřazovali názvy k předmětům, sestavovali počítač, zapojovali žárovky a během toho získávali nové znalosti. Po splnění všech úkolů byli naši žáci odměněni třetím místem, drobnými cenami a výborným obědem. Syti a plni nových dojmů a zážitků jsme se vrátili zpět do Nejdku. Žáci tuto akci hodnotili velmi pozitivně a rádi by si ji zopakovali. (Mgr. Jiří Stulík)

Ostatní fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde.

22. 4. 2013 - exkurze Strojírenství v praxi (Witte Automotive a.s.)

V pondělí 22.dubna 2014 jsme šli na exkurzi do Witte. Na recepci nás mile uvítali a rozdělili nás do dvou skupin. Naše první zastavení bylo u konstruktérů, kde nám ukázali, jaké výrobky se v tomto podniku vyrábí. Dále naše kroky vedly k výrobním linkám. Velmi nás zaujal systém rozvozu materiálu po halách. V průběhu exkurze jsme také plnili různé úkoly v týmech, odpovídali jsme na otázky týkající se práce v takovémhle velkém podniku. Všem se nám tam velmi líbilo, myslíme si, že Witte má velkou budoucnost. Jsme rádi, že spolupracuje  s naší školou. (Eliška Půtová 8.A)                                                     Několik dalších fotografií si můžete prohlédnout zde.

22. 5. 2013 - exkurze Elektrotechnika v praxi (elektrárna Ledvice)

Ve středu 22.května 2013 se žáci 8.A vydali na další exkurzi, tentokrát do tepelné elektrárny Ledvice a do vodní elektrárny v Kadani. Článek napsala jedna z účastnic, Tereza Popelková z 8.A: Při exkurzi v tepelné elektrárně Ledvice jsme se formou interaktivní prohlídky dozvěděli, kde a jak probíhá proces výroby elektrické energie. V rámci soutěže jsme chvilku zůstali u tzv. "budek", kde nám byly blíže představeny různé stroje a jejich funkce. Palivo se sem dováží z nejbližších dolů a řek. Ke konci exkurze jsme zhlédli film o vzniku uhlí. Poté jsme odjeli z Ledvic, autobus nás převezl k vodní elektrárně v Kadani, která je postavena na řece Ohři. Celá exkurze byla moc zajímavá. Zde si můžete prohlédnout několik fotografií.

4. 6. 2013 - Den s technikou

 

Dne 4.6.2013 vyrazilo dvanáct žáků z osmého ročníku na projektový den z projektu „Technika je zábava“ na SPŠ Ostrov. Po příjezdu byli žáci seznámeni s organizací celého dne, rozděleni do družstev a s průvodcem vyrazili plnit úkoly. Elektrické, strojní a IT zaměření úkolů žáky nadchlo a výsledkem bylo umístění jednoho družstva naší školy na druhém místě. Za tento výkon obdrželi drobné ceny a společně jsme šli na oběd. Během cesty domů se žáci svěřili, že se již těší na další projektový den, kdy si budou moci sami vyrobit či naprogramovat vlastní výrobek. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

 

PREZENTACE "ELEKTROTECHNIK" vznikla v rámci projektu se SPŠ Ostrov "Technika je zábava". Nabízí pohled do profesí elektrotechnik, technik autoservisu a IT. Naleznete zde základní informace o těchto oborech, jak je vystudovat na SPŠ Ostrov a kde se poté můžete s tímto vzděláním uplatnit.  PREZENTACE  PDF

 

24. 10. 2013 - projektový den - STROJÍRENSTVÍ

 

Dne 24.10.2013 se pět vybraných žáků z devátého ročníku zúčastnilo projektového dne na SPŠ Ostrov v rámci projektu „Technika je zábava“. Tato akce byla zaměřena na strojírenství. V první části se žáci seznámili s grafickým programem, ve kterém si pod vedením lektorů vytvořili návrh jednoduchého výrobku. Po dokončení tohoto návrhu na PC se odebrali k CNC stroji, který tento výrobek vytvořil. Následovala krátká pauza se svačinou a žáci se odebrali do dílen. Po stručném výkladu se vrhli do práce. Tentokrát již bez jakékoli pomoci PC a strojů vytvořili další výrobek. Z obou činností byli žáci velmi nadšeni a hotové výrobky si mohli odnést s sebou. Po obědě a zhodnocení akce jsme se rozloučili a jeli domů. Další fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

 

12. 11. 2013 - projektový den - ELEKTROTECHNIKA

 

Dne 12.11.2013 se opět konal projektový den na SPŠ Ostrov v rámci projektu „Technika je zábava“ a zúčastnilo se jej pět žáků z devátého ročníku. Nyní byla akce zaměřena na elektrotechniku. V první části tohoto dne byli žáci seznámeni s pracovištěm, bezpečností práce a první pomocí. Poté si za asistence žáků SPŠ Ostrov vlastnoručně vyrobili detektor elektrického napětí, tzn. pájeli elektrotechnické součástky na plošné spoje. Všichni žáci úkol splnili bez problémů a tento výrobek si odnesli domů. Následovala krátká přestávka s občerstvením a žáci přešli ke druhé činnosti. Nyní měli ze stavebnice Lego Mindstorms sestavit robota a poté jej naprogramovat pro jednoduché úkony. I zde se všem žákům dařilo. Postupně jim pod rukama vyrostl funkční robot a poté po přidávání senzorů a následném programování sledovali, jak robot pracuje. Ke konci byla i možnost naprogramovat robota přes počítač. Po vyplnění hodnotících dotazníků a obědě proběhlo krátké ukončení a zhodnocení akce. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 3. 2014 - "Den s technikou" 

Dne 6.3.2014 se žáci osmých ročníků se zájmem o techniku zúčastnilo akce „Den s technikou“ na SPŠ Ostrov. Pro žáky bylo připraveno mnoho aktivit. Od strojírenství, přes elektrotechniku a informační technologie, až po činnosti v autoservisu. Žáci pracovali s počítačem, zapojovali elektronické součástky, poznávali díly strojů nebo rozebírali a skládali motor a jiné části automobilů. To vše formou soutěže ve skupinách. Nejúspěšnější týmy byly ohodnoceny cenami. Žáci plnili úkoly pečlivě a svědomitě. Tento den plný rozmanitých aktivit sklidil veliký úspěch a již nyní se všichni těší na další podobnou akci. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

7. 5. 2014 - exkurze Elektrotechnika v praxi (elektrárna Tušimice)

Ve středu 7.5.2014 jsme byli s paní učitelkou Stupkovou na prohlídce tepelné elektrárny Tušimice II (ETU II). Po příjezdu jsme dostali pár obecných informací o elektrárně a vydali jsme se na prohlídku. Elektrárna nás překvapila svou velikostí a rozlohou. Vše bylo jako zvětšené (velké potrubí, kotle a velká turbína). Ale ze všeho nejlepší byla chladicí věž se zavedeným kouřovodem, ve kterém jsme byli dokonce uvnitř a viděli, jak to tam vypadá. Dále jsme zde měli malou soutěž v týmech. Celkově se nám prohlídka velice líbila. Fotografie si můžete prohlédnou zde.

26. 5. 2014 - exkurze Škoda Plzeň, Techmania

Dne 26. června 2014 jsme se, vybraní žáci 8. B, vydali na další exkurzi do Plzně. Zde jsme navštívili významného evropského výrobce technologií a doplňků pro elektrárny Doosan Škoda Power s.r.o., která vyrábí i turbíny pro tepelné elektrárny. Na recepci jsme byli poučeni o bezpečnosti a byly nám vydány ochranné helmy a brýle. Poté jsme se vydali na prohlídku. Viděli jsme, jak postupně a za pomoci těžké techniky a člověka dostává turbína svoji konečnou podobu. Také jsme viděli zmenšený model jaderné elektrárny Temelín. Škoda, že kvůli hluku z různých nástrojů a jeřábů nebylo průvodci moc rozumět. Poté nás autobus převezl do Techmanie. Zde jsme rozděleni do skupin řešili úkoly a tvořili křížovky, které se týkaly exkurze v Doosanu. V Techmanii jsme zjistili, jakou sílu má vítr, co dovede proud a tlak vody a jak nám může pomoci, ale i ublížit elektřina. Součástí prohlídky byla i návštěva 3D Planetária. Celkově se nám exkurze velice líbila. (Článek napsaly žákyně 8.B - Květoslava Papežová a Barbora Klímová. ) Fotografie si můžete prohlédnout zde.

PREZENTACE "Strojař, strojírenství, strojírenské IT" vznikla ve spolupráci SPŠ Ostrov a ZŠ. Prohlédnout si ji můžete zde.

 

21. 10. 2014 - projektový den - STROJÍRENSTVÍ

Už druhým rokem pořádá  SPŠ Ostrov akce pro vycházející žáky ZŠ, při kterých si vybraní žáci mohou zkusit určitý obor v praxi. My, vybraní žáci 9. tříd, jsme si mohli vyzkoušet po praktické stránce část náplně oboru strojírenství jako například práci s vrtákem, pilníkem a svěrákem, ražbu písma a číslic aj.. Výsledkem naší práce byla psí známka na řetízku, nebylo to ani moc těžké, ale pro vojáky bych to vyrábět taky nechtěl. Musím však uznat, že po dnešní exkurzi budeme o tomto studiu někteří vážně uvažovat. Po těžké a namáhavé práci jsme vyplnili krátký testík, takové shrnutí získaných informací. Poté nás zavedli do učebny výpočetní techniky. Tam nám studenti strojírenství vysvětlovali, jak jsou k jejich práci důležité stroje jako třeba frézka a dokonalé PC programy. S jejich velkou pomocí jsme si zkoušeli na počítači navrhovat třeba auto, různé tvary šroubů, nebo také sněhuláka. Nakonec jsme si domů odvezli nejen naše nové, skvělé a kvalitně námi vyrobené řetízky, ale také skvělý zážitek. Rostislav Dvořáček 9.A  Fotografie si můžete prohlédnout zde

5. 11. 2014 - projektový den - ELEKTROTECHNIKA

Ve středu 5.11. 2014 jsme se vypravili na SPŠ Ostrov. Jednalo se o projektový den, kde jsme se měli dozvědět něco o využití elektrotechniky v praxi. Cestou přistoupilo několik škol a vyrazili jsme. Ve třídě nám řekli, co nás čeká a nemine.Po příjezdu jsme šli do učebny, kde jsme si napsali jmenovku a poté jsme šli do učebny s počítači, kde nás paní Štočková seznámila s robotikou a k tomu nám pouštěla ukázky práce různých robotů. Rozdělili jsme se do skupin po dvou, a poté jsme zkoušeli stavět auto z lega Mindstorm. Po úspěšném sestrojení jsme s auty závodili. Dozvěděli jsme se i něco o programování robotů. Poté jsme se pokusili sestrojit trošku složitějšího robota, kterého jsme si i naprogramovali. Kupodivu jsme to všichni zvládli a mohli jsme se jít nasvačit. Po svačině jsme šli do učebny, kde jsme si vyzkoušeli sestavit a sletovat svůj vlastní světelný pás. Každý z nás byl přidělen k jednomu asistentovi, který nám pomáhal. Používali jsme k tomu různé věci: pájku, nebo cín, štípačky, led diody. Nutno dodat, že jsme asistenty trošku rozhodili, jelikož jsme byli skupina, která byla plná holek, až na dva kluky. Asistenti však byli moc šikovní. Trochu jsme se báli, že to nebude svítit, ale nakonec všem vše krásně blikalo. Po vydatném obědě jsme se vrátili do hlavní učebny, aby jsme se mohli přezout a vydat se k autobusu. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčasnit projektu Technika je zábava. Barbora Klímová 9.B Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

NA ZÁVĚR:

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava

Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012.

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně propagace nedostatkových profesí a motivace žáků ke studiu technických oborů přímým zapojením žáků do praktické činnosti v dílnách, laboratořích a odborných učebnách v nově a moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v Ostrově. Snahou předkládaného projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její praktickou využitelnost v profesním životě, a tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých a žádaných oborů Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a expozic. Zájemcům o nahlédnutí do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov (www.spsostrov.cz) nebo na našich stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2 555 žáků. Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout základním školám i v následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v započaté spolupráci dále pokračovat.      

 Mgr. Romana Stupková, garant projektu