Přírodovědné obory a matematika v praxi

 

Projekty podpořené ESF

 

 

 

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0016

Název projektu: Přírodovědné obory a matematika v praxi

Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II - CZ.1.07/1.1.18

Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1

Realizátor projektu: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2013

Datum ukončení realizace projektu: 31.1.2015

Datum uznatelnosti výdajů projektu od: 1.1.2013

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace vzdělávání ve škole, posílení konkurenceschopnosti cílové skupiny na trhu práce v přírodovědných oborech a matematice, motivovanost žáků ke vzdělávání se v přírodovědných oborech a matematice. S podporou ICT a e-learningu vytvoříme moduly, které budou zapracovány do vzdělávacího systému školy (matematiky, fyziky, chemie, přírodovědy, přírodopisu) a budou zaměřeny na problematiku těchto vzdělávacích oborů. Pro žáky bude vytvořena možnost zájmové činnosti v technicky a přírodovědně zaměřených oborech. Výše zmíněné aktivity budou dále doplněny přírodovědně a technicky zaměřenými exkurzemi, výstavami a poznávacími zájezdy. Pedagogickým pracovníkům školy umožníme projektem podporu formou dalšího vzdělávání. Projektem budou také zlepšeny podmínky pro technické a přírodovědné vyučování.

 

Zájmové činnosti, které probíhaly v rámci projektu:

Pokusníci 1.stupně - realizátor zájmové činnosti pro 1.st. Milena Zítková - ÚT 13.30 - 15.00, ČT 13.30 - 15.00

Pokusníci 2.stupně - realizátor zájmové činnosti pro 2.st. Václav Triner - PO 14.00-16.00, ČT 14.00-16.00 

Od 2.pololetí školního roku 2014/2015 jsou tyto zájmové útvary převedeny pod DDM.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU

 

01 Tvorba e-learningových materiálů:

Na tuto činnost se pedagogové připravovali v rámci seminářů (viz klíčová aktivita 04). Vznikly kurzy v předmětech: matematika 1.stupeň, přírodověda 4.-5.roč., 2.stupeň - přírodopis, matematika, fyzika, chemie, vytvořili je Milena Zítková, Bc.Dana Dimová, Mgr.Jiří Stulík a Václav Triner. E-learningové materiály vznikly v prostředí LMS Moodle a zde je odkaz, na kterém si je můžete prohlédnout: http://moodle2.gymcheb.cz/course/index.php?categoryid=149 
Zadejte uživatelské jméno: host, heslo: prohlidka11
Dále klikněte na Podpora výuky a vyhledejte ZŠ Karlovarská Nejdek - Přírodovědné obory a matematika v praxi.

Všechny digitální materiály jsou dostupné pod licencí Creative Commons. Uvádějte autora, používejte nekomerčně, zachovávejte licenci.

 

02 Podpora zájmové činnosti:

1Pokusníci 1.st. podnikají se svou paní učitelkou Zítkovou pokusy a hry ve škole i venku. Fotografie z jejich různorodé činnosti najdete zde. Jak Pokusníci 1.stupně zkoumali růst svých fazolí a také povrchové napětí vody, se můžete podívat zde. Svůj postřeh a logické uvažování si děti trénují kromě jiného také řešením úloh z  http://www.centrumnadani.cz/terminus-club.htmlZávěrečná zkouška na jedničku se podařila 25.6.2013. Nejmladší Pokusníci 1. stupně předvedli zábavné pokusy pro všechny děti z družiny. Přestože jsou z prvních tříd, zvládli svou první prezentaci pokusů pro veřejnost na jedničku. Ukázali, co se naučili. Dokázali poradit, pomáhat a organizovat pro své spolužáky zábavné pokusy na svých stanovištích. Všichni se velice bavili a hrdě si domů odnesli nejen své výrobky, ale i nové zkušenosti a poznatky. FOTOGRAFIE najdete zde. Na podzim roku 2013 se Pokusníci 1.st. intenzivně zabývali obnovitelnými zdroji. Jak využívali energii větru a vody, si prohlédněte na fotografiích zde. 28.11. Pokusníci 1.st.pracovali se stavebnicemi, vyráběli auto na vlastní pohon apod. Fotografie z této schůzky najdete zde. Před vánočními prázdninami - 20.12.2013 - se Pokusníci 1.st. sešli v tělocvičně, protože potřebovali velký prostor. Zkoušeli odpor vzduchu pomocí padáčků, porovnávali délku letu různých papírových šipek a testovali letadlo jako bumerang. FOTOGRAFIE z této schůzky najdete zde

 

2. V rámci zájmové činnosti Pokusníci 2.st. se žáci zapojili do celonárodní soutěže Pohár vědy 2.ročník, který letos nese název "NOBEL 2013" . Na II.st. (III.kategorie) pod vedením pana učitele Trinera v soutěži pracují žáci 6.A a 6.B. Pokud chcete vidět, jak zpracovali soutěžní úkoly za leden, klikněte semÚnorové úkoly byly také velmi zajímavé. Jak si s nimi "Výboje" poradili, najdete zde. Několik fotografií, na kterých uvidíte pokusníky při práci, najdete zde. Úkoly na březen náš tým "Výboje" zvládl také velmi dobře, jejich řešení najdetezde. Práce na dubnových úkolech se opět velmi podařila, řešení najdete zde. Protože svou práci Pokusníci 2.stupně vzali opravdu vážně a jejich úkoly byly zpracovány na úrovni, postoupili do finále soutěže NOBEL 2013, to znamená, že se v konkurenci 73 týmů dostali do první desítky! Finále se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.6.2013 v Nymburku. Zde je článek, který vám řekne více:

S fyzikou do Nymburku aneb Finále „POHÁRU VĚDY – NOBEL 2013“Jsme žáci 6. ročníku ZŠ Nejdek, Karlovarská, p.o. a od ledna 2013 jsme se zúčastňovali korespondenční soutěže pro mladé fyziky „Pohár vědy – Nobel 2013“. Tým Výboje (tak jsme se jmenovali) ve složení Klára Koubková, Jindřich Částka, Jakub Páleník, Filip Vecko a Vojtěch Wolf se pravidelně scházel se svým vedoucím panem učitelem Václavem Trinerem a plnil úkoly zadané Asociací malých debrujárů České republiky (AMD ČR). Navázal tak na svou úspěšnou činnost v týmu Perličky na 1. stupni pod vedením paní učitelky Mileny Zítkové.
Každý měsíc od ledna do dubna nás čekala nová výzva v podobě zadání nového úkolu. Při jeho plnění jsme museli proniknout do tajů některých fyzikálních jevů. Samozřejmostí bylo zjištění historie jevu, zvládnutí jeho principu a sestavení daného přístroje či měřidla a pak s ním i pracovat. Celou svou měsíční činnost jsme museli zdokumentovat, zpracovat závěrečné protokoly a ty odeslat vedení soutěže k hodnocení. V průběhu května hodnotitelé vybírali ze všech zúčastněných týmů soutěže ty nejlepší.
A pak to přišlo. Splnil se nám náš sen a cíl. Ze všech 142 týmů z celé naší země jsme byli nominováni do celorepublikového finále, jako jeden z 20 týmů. V naší kategorii jsme byli mezi 10 nominovanými týmy ze 73 zúčastněných. Na finále jsme se okamžitě začali chystat. Nacvičovali jsme nástup, představení našeho týmu a bojový pokřik, připravovali vše pro naši prezentaci a také finálový pokus.
O víkendu 14. – 16. 6. 2013 jsme se konečně dočkali a zúčastnili se finálového klání. Kromě 10 týmů naší kategorie žáků 2. stupně ZŠ zde bylo ještě 6 týmů z 1. stupně ZŠ a 4 týmy ze SŠ a dva nesoutěžní hostující týmy z Velké Británie z Bexhill High School. Finálovou soutěž hodnotily dvě poroty. Jedna složená z odborníků AMD ČR a druhá tvořená vedoucími všech přítomných družstev všech kategorií. Ti hodnotili dvě části finále. První část byla představení týmu a předvedení finálového pokusu na pódiu a druhá pak prezentace činnosti týmu u jejich stánku.
První část, která proběhla v pátek večer, se nám vydařila. I přes počáteční nervozitu jsme všichni napětí okamžiku zvládli a naše pokusy nám vyšly přesně podle našeho očekávání a každý z nás i dostatečně odborně vysvětlil podstatu své části pokusu. Druhá část nás čekala v sobotu dopoledne. To jsme museli u svého stánku objasňovat principy našich přístrojů a diskutovat s hodnotiteli o jevech, které jsme zkoumali.
Pak už jsme jen čekali na výsledky. V této době jsme měli možnost prohlédnout si město Nymburk. Navštívili jsme muzea, středověké opevnění, kapli a také místní pivovar, kde zrovna probíhaly pivní slavnosti.
V sobotu večer nastal ten slavnostní okamžik - vyhlášení výsledků. Toho se ujali prezident AMD ČR Mgr. Petr Zapletal a čestný prezident AMD ČR Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. V kategorii 1. stupně ZŠ zvítězil tým Lukovský blesk z Lukova. V kategorii SŠ pak zvítězil tým VVoRMíci z Uherského Brodu. A konečně v naší kategorii první místo obsadil tým Prometeus z Českých Budějovic. My jsme obsadili v konkurenci zkušených týmů, většinou složených z žáků vyšších ročníků, fantastické 4. místo (ze 73) . Už samotný postup byl pro nás odměnou, a tak toto umístění a obdržený pohár byly už jen pověstnou třešinkou na dortu.
A co říct nakonec? Snad jen vyslovit přání, aby i další děti měly možnost zažít zábavnou fyziku plnou zajímavých pokusů tak, jako my - VÝBOJE. 
FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

Od 1.1.2014 byli Pokusníci 1.stupně - tým Filmáci a Pokusníci 2.stupně - tým Výboje zapojeni v celonárodní soutěži Pohár vědy, která nesl název "KVARK 2014". Plnili zadané úkoly korespondenční metodou, zkoumali, prováděli pokusy, vyhledávali informace, zapisovali, třídili, fotili... Odvedli velký kus práce a mezi 180 týmy se rozhodně neztratili. Filmáci ve své kategorii obsadili skvělé 9.místo, Výboje dokonce 4.místo! Moc gratulujeme a děkujeme "Pokusníkům", paní učitelce Zítkové a panu učiteli Trinerovi za vynikající reprezentaci školy!

 

03 Exkurze a cesty za poznáním:

1. Ve středu 13.února 2013 se třída 9.A se svým třídním učitelem Mgr.Stulíkem vydala na exkurzi do slavné karlovarské továrny Moser. Jak exkurze probíhala, to si přečtěte ve článku V.Šedivkové: Dne 13.února navštívila naše třída 9.A lázeňské město Karlovy Vary, kde jsme měli zamluvenou exkurzi ve světoznámé sklárně Moser. Nejprve jsme zhlédli dokumentární film mapující dlouhou historii sklárny a poté si prohlédli muzeum Moser. Dále nás zavedli do sklářské hutě, kde jsme mohli na vlastní oči vidět práci sklářů. Poučili nás o výrobě a broušení skla. Nakonec jsme zavítali do prodejny, kde byly již finální výrobky v plné kráse a my si je mohli zakoupit. Exkurze se nám líbila, pro některé z nás by to mohla být motivace při výběru budoucího povolání. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

2. O exkurzi do nejdeckého podniku Vlnap napsala článek Tereza Kaufmannová z 9.A: Ve středu 13. března 2013 jsme s třídou 9. A navštívili nejdecký podnik Vlnap a.s. Nejdek.  Čekala nás prohlídka 3 pater závodu, ve kterých se nacházely například spřádací stroje nebo provoz barvení vlny. Viděli jsme, jak se vlna zpracovává, barví, motá do klubek, a jak se pracuje s umělými materiály. K porovnání jsme si mohli vzít do rukou opracovanou a neopracovanou vlnu. Návštěva pro nás mnohé znamenala a jsme rádi, že jsme viděli něco, o čem jsme nevěděli, jak se dělá. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

3. V úterý 30.4.2013 žáci 7.A a 7.B absolvovali exkurzi do Národního technického muzea v Praze, o které napsala článek Kristýna Hüttnerová ze 7.A: Co se člověku vybaví při slově technika ? Někomu automobily, letadla, fotoaparáty, jiným zase přístroje na usnadnění domácnosti. Jak je to ale s historií techniky? Oba sedmé ročníky měly tu možnost dozvědět se o ní vše. V úterý 30. dubna jsme se tedy vydali na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Čekala nás tří hodinová prohlídka obrovské třípatrové budovy.V muzeu jsme všichni dostali rozchod, takže každý mohl začít v oddělení, které mu je nejbližší. Obory techniky jsou v muzeu rozděleny na dopravu, architekturu, design a stavitelství, astronomii, tiskařství, fotografický ateliér a techniku v domácnosti. V oddělení dopravy jsme mohli vidět nejstarší modely českých automobilů, letadel, motocyklů, jízdních kol a lokomotiv reálných rozměrů. Naprosto nás, fotografy, uchvátila prohlídka fotografického ateliéru. Od příjemných zaměstnanců jsme se zde dozvěděli spoustu věcí, které nám byly doteď neznámé. Měli jsme možnost vyzkoušet si, jaké to je fotit portréty nejnovější technikou. Konečně jsme mohli porovnat dnešní fotoaparáty od těch prvních. Dokonce jsme viděli jeden z pokladů zdejšího muzea, čímž je jedna z prvních fotografií na světě, věnovaná právě Praze.Astronomické oddělení je plné velkých i malých planetek a významných českých velikánů v oboru astronomie, nezná hranici možného a nemožného. Bylo zde plno zajímavých informací v podobě toho, co lidi uchvátí. Propracovanost astronomické místnosti byla neuvěřitelná.Když jsme přišli do tiskařství, div nás nezavalila hromada ručně vytisknutých knih. Pohled na největší a nejstarší tiskárny v české zemi nás uchvátil. Mimoto jsme si zde mohli vyzkoušet i vlastní ruční tisknutí. Po třech hodinách věnovaných zkoumání nepoznaného v muzeu, jsme se všichni uvelebili na schodech před muzeem, zaplnily své hladové žaludky typickými výletními řízky, udělali skupinové foto a vydali se plně spokojeni zpátky domů. Exkurze pro každého něco znamenala a díky obrovským možnostem národního muzea si tu každý našel něco podle svého gusta, každý strávil v jiném oddělení jinou dobu, ale myslím si, že každý si odnesl spoustu zajímavých informací. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

4. V úterý 14.5.2013 se žáci 8.A a 9.A vydali na dlouhou cestu do Liberce - do IQ PARKU. Michaela Kosíková z 9.A o tom napsala: IQ park je interaktivní zábavně naučné centrum. Nabízí se v něm na čtyřech podlažích 3 velké výstavní sály: laboratoře pro veřejnost, sál pro dočasné výstavy , vodní hrátky , zrcadlové bludiště a doprovodné optické klamy. Mohli jsme zde i experimentovat s několika sty interaktivními exponáty ze světa vědy , techniky a přírodních věd. IQ park nabízí mnoho her, hlavolamů , zajímavostí a hádanek. Mohli jsme si zde vyrobit nanovlákna , ve speciálních laboratořích prozkoumat principy přírodních zákonů nebo nakouknou do nitra lidského těla. Mohli jsme vše osahat, očichat, ochutnat, slyšet i vidět. Každý si vybral to, co ho zajímalo nejvíc. Tři hodiny čerpání nových znalostí nás vyčerpaly natolik, že jsme museli doplnit energii ve formě jídla a pití v bufetu. Pak jsme se vydali na cestu domů. Aby nám ta dlouhá a poněkud úmorná jízda lépe uběhla, občas jsme si společně zazpívali. (Jak se to líbilo panu řidiči, to opravdu nevím.) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

5. Ve stejný den, tedy 14.5.2013 se poučili i žáci 5.A a 5.B, a to při návštěvě Techmania PlzeňČlánek napsala Markéta Vymazalová z 5.B: V úterý 14. května jela naše třída do Techmánie. Sešli jsme se u školy a v osm hodin pro nás přijel autobus, do kterého jsme nastoupili. V autobuse jsme hráli různé hry, abychom si ukrátili hodinu a půl dlouhou cestu do Plzně. A fungovalo to! Než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Vystoupili jsme v areálu továrny Škoda  a  paní učitelka nám rozdala sušenky. Když jsme je snědli, mohli jsme vstoupit dovnitř. Bylo to tam obrovské! Nebylo to muzeum, jak si většina z nás myslela. Právě naopak! Vše, co tam bylo, jsme si mohli vyzkoušet, prozkoumat a osahat. Celá Techmania je rozdělena na jednotlivá oddělení. Bohužel jsem si nezapamatovala všechny jejich názvy. Na začátku byly různé hry a hlavolamy pro nejmenší děti.  Naproti byla výstava s názvem „Top secret“, která se věnovala bezpečnosti – např. na letišti. Hodně mě zaujalo oddělení různých optických klamů, pokusů se světlem a s elektřinou, které bylo od ostatních odděleno obrovským černým plátnem. Zadní část celé haly byla věnována Škodě Plzeň a mohli jsme si tam prohlédnout lokomotivu, trolejbus a tramvaj. Opravdu nejvíc se mi líbil parní stroj, o kterém tam později byla show a muž, který o parním stroji mluvil, ho ke konci spustil! V půl jedenácté začínala další show, s názvem „Nad zvukem“. Předváděli tam například, jak lze shodit kelímek z hlavy zvukem nebo jak vysoké tóny vydávají různě dlouhé trubičky. Dokonce jsme si společně zahráli píseň „Ovčáci čtveráci“. Nakonec jsme se šli podívat do obchůdku a já jsem si tam na památku koupila turistickou známku. Když jsem doma své zážitky vyprávěla tátovi, tak mi hrozně záviděl. Na tuhle exkurzi budu myslet ještě dlouho. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

6. Ve středu 15.5.2013 své znalosti z mineralogie a dalších oblastí rozšířili žáci 9.A. Navštívili Královskou mincovnu v Jáchymově včetně mineralogické dílny, poté se přesunuli do Karlových Varů, kde se poučili o termálních pramenech a navštívili podzemí Vřídla. Článek tentokrát napsal David Petrovič z 9.A: Jáchymov se původně jmenoval Údolí a těžil se zde vápenec, kalcit, mangan, stříbro a smolinec. Těžit se zde začalo roku 1516, kdy mělo město 1050 obyvatel. O 4 roky později, roku 1520, zde začala fungovat také královská mincovna a město bylo přejmenováno na Jáchymov. Mincovní práva byla udělena rodině Šliků. Štěpán Šlik byl šlechtického původu a peněz měl více než král Ludvík Jagelonský. Kvůli těžbě smolince trpěla většina obyvatel Jáchymova záhadnou nemocí, která byla pojmenována jako Jáchymovská nemoc, později rakovina. Po nástupu komunistů do vlády Československa ( roku 1949 ) bylo  v Jáchymově založeno 12 pracovních táborů. V táborech bylo uvězněno 65 000 mužů, kterým se říkalo muklové. To a mnoho jiného jsme se dozvěděli v Královské mincovně. Poté se naše třída přemístila do Karlových Varů. Zde jsme se dozvěděli něco o historii Karlových Varů. Vyvěrá zde 79 pramenů, z nichž je největší Vřídlo. To vyvěrá z hloubky 2 km až do výšky 16 metrů, ale tato výška je omezena na 12 m, z důvodu nízkého stropu budovy kolem, která byla postavena roku 1975. Do lázní se sem jezdí léčit lidé z celého světa, díky minerální vodě, která léčí například parodontózu, nebo problémy s pohybovým ústrojím. V podzemí u Vřídla se také nachází největší pokameňovací komora na světě. Informace, které jsme zde načerpali, jsme využili při výuce přírodopisu. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

7. O další cestě za poznáním, tentokrát do ZOO a Dino parku Plzeň, napsala paní učitelka Milena Zítková: V úterý ráno 28. 5. 2013 jsme společně s dětmi ze zájmového útvaru Pokusníci 1. stupně vyjeli autobusem směr Plzeň. Počasí nám přálo a brzy nás přivítala prosluněná ZOO. Zvířata využívala teplého počasí, takže jsme měli možnost vidět ve venkovních výbězích plno zvířat, o kterých jsme se v letošním školním roce učili v prvouce. Areál tu pojali jako celky, představující světové oblasti. V ZOO jsou nejen exotická zvířata, ale i domácí zvířata a jejich roztomilá mláďátka. Také jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i prozkoumat a vyzkoušet důmyslné hospodářské historické stroje, které se daly rozpohybovat klikou. Třetí částí exkurze byla návštěva DinoParku, kde jsme si prohlédli cca 30 modelů dinosaurů z období nazývaných Trias, Jura a Křída. Tyto robotické modely jsou velmi složitým zařízením ovládajících sedm druhů pohybů. Některé jsou i ozvučené. Zhlédli jsme také promítání 3D filmu. Byl to pro nás další velký zážitek, kdy jsme se cítili být přímo v době žijících dinosaurů. Vyfotili jsme se u největšího modelu apatosaura, který měří 23 m. Exkurze byla velice poučná. Žáci si zopakovali a prohloubili své znalosti. Dozvěděli se mnoho nového jak z živočišné říše, tak ze zeměpisu, historie a také techniky. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

8. V úterý 4.6.2013 navštívila třída 9.A ČOV Nejdek - čističku odpadních vod. Tereza Kaufmannová z 9.A o této exkurzi napsala: Dne 4.června jsme se třídou 9.A a paní ředitelkou navštívili čistírnu vod, která se nachází v NČV Nejdek. Exkurze byla velmi zajímavá a také poučná. Viděli jsme, kde se pere vlna a také jak vypadá po celém procesu čištění a sušení. Někteří odvážlivci z naší třídy šli přímo do prádelny vlny. Je pravda, že tam bylo velice horko a také to tam pěkně zapáchalo, nicméně jsme se velice poučili a na závěr i zasmáli tomu, jakou naše oděvy měly vůni. Můžu potvrdit, že exkurze byla velice zajímavá.FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

9. Ve středu 5.6.2013 se uskutečnila exkurze do elektrárny v Tušimicích. Článek o této akci napsal Martin Šamberger z 9.A: Se třídami 8. A a 9. A jsme navštívili tepelnou - uhelnou elektrárnu Tušimice. Po přivítání jsme se přemístili do projektové místnosti,  kde nám pustili prezentaci a povídali o činnosti elektrárny. Po přednášce jsme dostali bezpečnostní helmy a reflexní vestu s nápisem „NÁVŠTĚVA“. Poté jsme se rozdělili na dvě skupinky a exkurze začala.  Jako první jsme jeli výtahem na střechu budovy elektrárny s výhledem na celý areál. Výška této budovy byla kolem 60-ti metrů. Krásný výhled nebyl jen díky této výšce, ale také díky tomu, že počasí nám přálo. Jakmile jsme slezli ze střechy, podívali jsme se do kotelny, řídícího centra a do všech bloků elektrárny. Prohlídka se všem líbila, lidé byli příjemní a všechny dotazy nám řádně objasnili. Po příjemné prohlídce jsme se usadili do autobusu a s dobrým pocitem jsme odjeli. FOTOGRAFIE  si můžete prohlédnout zde.

10. V úterý 18.6.2013 se páťáci vydali do Planetária v Praze. Jak se jim tam líbilo, se dozvíte ve článku žákyň 5.A, R.Tokárové a P.Nádeníčkové: Od školy jsme odjížděli v půl sedmé ráno. Cesta do Prahy byla v pohodě, ale v Praze už tomu tak nebylo. Po dlouhé cestě ucpanou Prahou jsme konečně dorazili do planetária, které leží v těsné blízkosti holešovického výstaviště. To už bylo opravdu velké horko a my jsme hledali stín, abychom se trochu zchladili -  bylo totiž 36 stupňů Celsia! Asi po deseti minutách jsme už mohli zavítat do planetária. Na začátku jsme měli chvíli čas si prohlédnout si a vyzkoušet vystavené exponáty. Potom byl na programu film „Pohyby Země“, který nám promítali na zakulacený strop planetária. Během filmu jsme se dívali nahoru. Film byl o tom, že planety se otáčejí kolem své osy a obíhají kolem své hvězdy. Hvězdy stojí a měsíce obíhají kolem planet. Ukazovali nám také povrchy jednotlivých planet naší soustavy a dále také v jakém ročním období můžeme na jasné noční obloze pozorovat jaká souhvězdí. Program byl zajímavý a většině dětí se líbil.Po filmu jsme ještě měli čas na prohlídku a někteří z nás si vyzkoušeli např. trenažér pohybu na Marsu v kosmickém vozítku. Také jsme se mohli zvážit – kolik kg bychom vážili na ostatních planetách. Po návštěvě planetária jsme se venku nasvačili, vyfotili a jeli jsme domů. Když jsme vyjížděli z Prahy, začalo pršet a pršelo skoro celou cestu až do Nejdku. Výlet byl povedený a všem se nám moc líbil. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

11. Ve středu 19.6.2013 se do Prahy podívali také žáci, kteří svůj volný čas tráví v zájmovém útvaru Pokusníci 1.stupně. Na programu měli Planetárium a plně interaktivní výstavu Vikýře Play v Malostranské besedě. Planetárium: V pořadu ,,POZORUJEME OBLOHU" se žáci seznámili s planetami sluneční soustavy, učili se základy orientace na obloze a poznávali některá souhvězdí. Unikátní projekční systém tak zábavnou a zajímavou formou poskytl neuvěřitelnou podívanou na 3D model hvězdného nebe s hodnotným výkladem. V hlavním prostoru si také vyzkoušeli řadu interaktivních exponátů, např. otáčení Země, míchání barev, různá vozítka, prohlédli si informační tabule o nekonečných hlubinách vesmíru. Výstava Vikýře Play u žáků rozvíjela tvořivost, hravost a fantazii díky mnoha zvukovým, optickým a kinetickým nástrojům. Všech objektů bylo možné se dotýkat, děti mohly bádat, zkoušet, ozvučovat i kreslit. V magickém prostoru půdy probádaly všechna zákoutí plná překvapení – např. vodní zvon, zvonící tyče, perkusní nástroje, šlapadlo měnící mechanický pohyb ve zvuk, nástroj pro kresbu světlem, různé harfičky, rezonátory, ,,tubulární“ hudební nástroj, piano v rozsahu tří celých tónů... Součástí expozice bylo také Sensorium rozvíjející dvanáct smyslů člověka dle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera. Nechyběla vizuální dílna s nástroji pro různé způsoby kreslení na omyvatelné plochy, ani interaktivní prostorová projekceFOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

12. Ve čtvrtek 12.9.2013 do Prahy na výstavu Hry a hlavolamy vyrazili Pokusníci 1. a 2.stupně. Článek napsali žáci 7.A - Vojtěch Wolf a Jindřich Částka: Výstava deskových her a hlavolamů se konala na Staroměstské radnici v Praze. Z naší školy na tuto výstavu jeli pokusníci a třídy 2.A a 2. B. Součástí prohlídky byla přednáška o dějinách her a hlavolamů. U nás je největším sběratelem Jaroslav Flejberk má cca 7 000 hlavolamů. O hlavolamech uměl velice zajímavě vyprávět. Na výstavě bylo možno nejen vidět, ale i vyzkoušet si nejnovější i staré hry a hlavolamy. Tyto hry a hlavolamy jsme si mohli také koupit. Celý den byl plný zážitků ze zkoušení nových her a hledání řešení u všemožných hlavolamů. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

13. V pondělí 16.9.2013 jsme navštívili Českou televizi v Praze. Po náročné cestě autobusem jsme konečně vystoupili na Kavčích horách, abychom se seznámili se zákulisím České televize. Ujali se nás dva zkušení průvodci – Eva Bartošová a Otto Adámek, kteří nás nejprve zavedli do kinosálu, kde jsme zhlédli krátký film, v němž jsme se dozvěděli něco málo z historie ČT. Dále jsme nahlédli do prostor, kam návštěvníci běžně nemohou (např. sklad rekvizit, kostymérny, maskérny, dílny na výrobu kulis). Cesta dál pokračovala spletitými chodbami až k modelu všech budov ČT. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a navštívili různá televizní studia. Některá byla prázdná, takže jsme si mohli prohlédnout technické vybavení míst, kde se běžně natáčí. Měli jsme to štěstí a byli svědky přímého natáčení pořadů „Sama doma“ a „Kouzelná školka“. Velkým zážitkem pro nás bylo osobní setkání s Ester Janečkovou, Michalem Nesvadbou a Tomášem Juřičkou. Na závěr exkurze jsme si mohli vyzkoušet práci s kamerou, která nás velice zaujala. A rozloučit se s našimi milými průvodci. Následovalo skupinové foto, abychom si tyto nezapomenutelné zážitky mohli kdykoli připomenout. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

14Ve středu 2.10. 2013 jsme se třídami 7.A a 7.B navštívili Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Na cestu jsme se vydali v 8 hodin ráno a již před desátou hodinou jsme byli na místě. Třídy se rozdělily a každá zvlášť se se svou třídní učitelkou vydala na trasu po ZOO. Protože po celý den svítilo sluníčko, byla většina zvířat vidět ve svých výbězích. Na trase zoologickou zahradou jsme měli možnost si prohlédnout několik částí, z nichž každá představovala jiný světadíl. Dětem se nejvíce líbili hroši, žirafy, lvi, tarbíci a lemuři. Měli jsme možnost seznámit se s novými druhy zvířat a o těch, které jsme již znali, jsme se dozvěděli nové zajímavosti. Vzhledem k tomu, že v 7.ročníku se v přírodopise probírají obratlovci, byla tato exkurze více než užitečná. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

15Ve čtvrtek 12.prosince 2013 se uskutečnila exkurze 5.A a 5.B do Prahy. Článek o výstavě Peníze, nebo život? napsala Eva Tichá z 5.B: V Praze se mi nejvíce líbila akce "Peníze, nebo život?" Bylo dobré vyzkoušet si, jak se utrácí či vydělávají peníze. Zjistili jsme také, jak můžeme pomoci chudým dětem nebo přispět na charitu. Přišlo mi zajímavé, že jsme mohli mít vlastní kartu. Plnili jsme různé úkoly a museli jsme uhodnout, která mince patří do které země či státu. Poznali jsme nelehkou situaci rodičů a naučili jsme se hospodařit s penězi a jak pomoci ostatním lidem. Článek o planetáriu napsala Anna Dellingerová z 5.A: Cesta do Prahy trvala asi dvě a půl hodiny, ale nebyla zase tak hrozná. Dojeli jsme na místo a chvíli jsme šli pěšky nejdříve městem, pak parkem a po chvilce jsme uviděli velikou a zakulacenou budovu – Planetárium. Když jsme vešli, málem se mi zastavilo srdce z toho, co jsem uviděla. Nechápu, jak někdo mohl něco takového udělat. Byl tam velký model z lega (lego panáček, který ve světě lega žije na Měsíci) a váha, která ukazovala, kolik bych já na různých planetách vážila. Mohla jsem si tam vyzkoušet osvícení měsíce z různých úhlů, byly tam dotykové tabulky, na kterých jsem si mohla vyhledat vše, co jsem předtím o planetách nevěděla. Byl tam také model černé díry a výbava pro kosmonauty. Pak jsme šli do kina a tam jsme sledovali film o planetách. Dozvěděla jsem se spoustu nových a zajímavých věcí, které by mě v životě nenapadly. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

16. V našem kroužku Pokusnici 1.stupně (říkáme  u kroužek fyziky) jsme v únoru řešili úkoly ze soutěže Pohár vědy - Kvark o zajímavostech starých hodin. Proto jsme se ve čtvrtek 20.2.2014 vydali do Ostrova na Starou radnici, kde byla výstava starých věžních hodin. Když jsme přijeli do Ostrova, zašli jsme nejdříve do antikvariátu. Měli tam zajímavé staré hodiny - kyvadlové, porcelánové, pro šachisty, zámecké hodiny, kuchyňské a další zajímavosti. Pak jsme šli do radnice, kde nás přivítala paní pokladní. Ta nás také provedla výstavou hodinových strojů. Dovolila nám rozhýbat kyvadlo, abychom viděli, jak stroj pracuje. Bylo tam hodně ozubených kol, závaží, ciferník a další části. Stroje byly velké, těžké, železné. Ve středověku byly na věži radnice. Bylo to hodně zajímavé. Na závěr jsme zašli do výborné cukrárny. Celý výlet se nám moc líbil. (Autorkou článku je Kristýna Michaela Bořutová ze 2.A) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde

17. Poslední den před jarními prázdninami, pátek 21.2.2014, jsme si zpříjemnili návštěvou sklárny MoserNa začátku nám promítli film o sklárně a prohlédli jsme si muzeum se spoustou exponátů od doby vzniku. Pár slov úvodem a šlo se do provozu. Pozorovali jsme cestu skla od písku až k finálnímu výrobku. Viděli jsme, jak se připravuje skelný písek a jeho barvení. Potom materiál putuje do pecí, kde se ho ujímají pracovníci se sklářskou píšťalou. Pod jejich rukama vznikají překrásné tvary. Studené výrobky se musí roztřídit, špatné se rozbíjejí a vrací se zpět do pecí.Tyto výrobky ještě nejsou hotové, musí se odříznout vrchní díl. Pak se jich ujímají mistři brusiči, kteří vykouzlí na skle nádherné vzory. Na konci dlouhé cesty se všechno vyleští, zabalí a odváží se zákazníkům. Sklenice vyrobené v Moseru zdobí například slavnostní tabule na Pražském hradě. Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další. (Autorkou článku je Eliška Půtová z 9.A) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde

18S žáky 3.A a 3.B jsme využili toho, že do karlovarského muzea byla zapůjčena část interaktivní výstavy z IQ parku v Liberci, a to pod názvem "Poznávej se...". V úterý 24.3. 2014 nás tedy autobus odvezl do Karlových Varů, kde jsme se nejdříve prošli po kolonádě, podívali se na vřídlo, posvačili a jako dezert jsme všem dětem koupili čerstvou oplatku. Nasycení a plní dojmů z procházky jsme se vydali do muzea, kde na nás v 10:30 hod. čekala příjemná paní průvodkyně. Nejdříve nám ukázala, co v jaké místnosti najdeme a ochotně vysvětlila, jak máme s jednotlivými exponáty pracovat. Děti se pak po skupinkách rozutekly k jednotlivým zajímavostem a zkoumaly, zkoušely, sestavovaly, čichaly a hádaly koření, lámaly si hlavy u hlavolamů, křičely (aby zjistily, kdo „ukřičí“ více decibelů), mačkaly a tlačily (aby zjistily, kdo je silnější), hrály zvukové pexeso, předháněly se v tom, kdo má lepší postřeh. Paní učitelky vyndaly z peněženek papírové bankovky, aby děti viděly, jak se na nich ve speciálním přístroji ukáží ochranné prvky. Největší úspěch (a nejdelší frontu) měla stěna z „tyčinek“, kde si děti mohly vytlačit tvar svých rukou, hlavy nebo i celého těla. I když nám původně hodina a půl, kterou jsme měli na prohlídku výstavy, připadala dlouhá, tak utekla velice rychle a my jsme nakonec museli spěchat, abychom byli včas u autobusu. Dopoledne v muzeu bylo pro děti rozhodně zajímavým zpestřením výuky a mohu říct, že ani jedno z nich se nenudilo a každé si našlo něco, co ho zajímalo. (Autorkou článku je Bc. Karin Kozáková) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde

19. Ve středu 9.4.2014 se do pražského Národního technického muzea vypravily třídy 7.A a 7.B. Jak exkurze probíhala, o tom napsaly článek Adriana Hlávková a Adéla Koubová ze 7.B: Po dlouhé a únavné cestě jsme konečně dorazili do Prahy. Na začátku jsme se rozdělili do dvou skupin. Nejprve jsme si prohlédli exponáty v oddělení dopravy - auta, letadla, kola, motorky a vlaky. Poté jsme viděli vývoj fotoaparátů, hodinářství, tiskařství, výstavu domácích spotřebičů, dějiny hutnictví a hornictví, architekturu, chemii, astronomii a obrovskou knihovnu. Nejvíce nás však zaujalo letiště, ve kterém jsme řešili různé detektivní úkoly. Pak jsme se najedli a vyrazili zpět do Nejdku. Všem se v muzeu moc líbilo. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

20. Ve středu 7.5.2014 navštívila 9.A Jáchymovské muzeum a také podzemí karlovarského Vřídla. Článek o této exkurzi napsala Tereza Dušková z 9.A: Ve středu 7. 5. 2014 naše třída vyrazila nejdříve do Jáchymova. Při cestě do muzea jsme „trochu“ zmokli, ale naši náladu to nijak neohrozilo. Prohlédli jsme si první tolary a různé mince z různých dob. Též jsme se dozvěděli, že každý, kdo razil mince, měl svůj osobní znak, a tak se dá poznat, kdo co razil. Dále jsme se odloučili od mincí a šli se podívat na těžení stříbra, minerálů a dalších prvků. První, co jsme spatřili, byl model koňského žentouru. Dále jsme viděli lampu, kladívka a zástěru pro ochranu a svezení se v korytu. Kvůli potřebě dvou kladívek na kutání svou lampu pokládali  na zem. Poté jsme se přesunuli do podzemí. Zde nám průvodkyně vyprávěla o Permonících. Jedná se o malé skřítky, kteří vám za malý kousek sladkosti pomůžou najít stříbro. Dále jsme se dozvěděli, že v Jáchymově  bylo objeveno přes 13 typových minerálů a že zde vykutali přes 1000 km šachet. Vyslechli jsme si zajímavou pověst a vyšli zpátky na povrch, kde nám průvodkyně vysvětlila princip kutání. Nejdříve se ohněm rozžhaví skála, která se pak skropí vodou. Dále jsme viděli využití vody, koňů, ale i lidí. Potom jsme se vydali k třípatrovému komínu. Byl postaven ve tvaru šestiúhelníku. Též nám ukázali malou místnost, kde dříve byli vězni. Bylo tam malé zalomené okénko. Měl to být trest pro vězně - měli cítit vánek, avšak oblohu a ptáky spatřit nemohli. Podrobně jsme si prohlédli expozici o čase komunistických lágrů. Poté jsme se vrátili k autobusu a jeli do Karlových Varů k Vřídlu. Průvodkyně nás nejdříve vzala na balkónek. Karlovarské vřídlo dosahuje 12 m, dříve 15 m. Má 73 °C. Po těchto informacích a pokochání se výhledem jsme šli ke slunečním hodinám vedle Vřídla. Paní nám vysvětlila, jak fungují. Stoupneme si dle měsíce do vyznačeného rámečku a spojíme ruce nad hlavou. Po povyprávění o minulosti kolonády jsme se vydali k řece Teplé. Po cestě jsme viděli proces pokameňování, karlovarské kamenné růže v různých fázích  tohoto procesu. Potom jsme se dostali k řece Teplé a získali další informace. Viděli jsme znak karlovarského Vřídla, koupili jsme si oplatky a jeli domů. Tato exkurze byla zábavná a poučná. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

21. V pondělí  12.5.2014 se na 3,5 hodiny dlouhou cestu přes Prahu do Liberce vydaly třída 8.A a 8.B. Třída 8.A o tom napsala: Navštívili jsme centrum Babylon – IQ PARK. Po poměrně únavné cestě jsme  vystoupili  z autobusu a po zaplacení vstupného jsme se dlouhou pasáží dostali do vlastního IQ parku. Všechny exponáty jsou určené ke zkoušení a zkoumání, takže jsme se do toho s vervou pustili. Moc se nám líbily pokusy s vodou nebo optickými klamy, vyzkoušeli jsme si působení fyzikálních zákonů, vysílání televize (předpověď počasí), morseovku i Braillovo písmo, efekt svítícího oblečení nebo pocity fakíra, tmavý, křišťálový nebo zrcadlový labyrint či pocit cestujícího na potápějícím se Titanicu. Na závěr jsme navštívili hernu s mnoha počítači a herními konzolemi. Celou návštěvu tohoto jedinečného centra jsme si pořádně užili a pak se spokojeni vydali na cestu domů. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

22. Ve čtvrtek 15.5.2014 navštívili žáci 5.A a 5.B Techmania Plzeň včetně 3D Planetária. Článek napsali Adam Blažek a Eva Tichá z 5.B a Štěpánka Boháčková z 5.A: Ráno jsme si museli přivstat, protože už v 7 hodin jsme se vydali autobusem do Plzně. Cesta nám uběhla rychle, vyprávěli jsme si vtipy. V Planetáriu byla znázorněna sluneční soustava. Hned se nám rozsvítily oči a rozběhli jsme se si vyzkoušet všechny interaktivní atrakce. Např. zobrazení váhy planet nám připadalo velice zajímavé. Poté nás odvedli do velké oranžové koule ve tvaru Slunce, která sloužila jako kino. Když jsme se pohodlně usadili, začali promítat 2 filmy - Krásy vesmíru a Kosmonaut Trvaly asi 1,5 hodiny a byly moc hezké a poučné. Pak jsme se přesunuli do Techmanie. Tam jsme se rozběhli na různé strany a každý zkoušel něco jiného - např. předhonit psa, či koně, zařvat hlasitěji než lev. Zjistili jsme , jak vidí had, jak funguje vodní elektrárna, pocítili jsme sílu větru ve větrném tunelu. Hodně se nám líbily také vlaky a dvojkolka, na které jezdí policisté. Exponátů bylo tolik, že se ani nedají všechny popsat. Výlet se nám moc líbil, všem bychom návštěvu Techmanie doporučili.  FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

23. 4.B  absolvovala zajímavou exkurzi 28.5.2014 - vydali se na farmu Kozodoj. Článek napsala paní učitelka třídní - Mgr. Alena Hejdová: Ve středu 28. 5. 2014 jsme se díky projektu EU Přírodovědné obory a matematika v praxi podívali na farmu Kozodoj nedaleko Karlových Varů. Na farmě jsme měli možnost seznámit se s mnoha hospodářskými zvířaty. Děti si je mohly pohladit, nakrmit a podívat se i do jejich výběhů. Náš průvodce nás také seznámil s každodenním chodem farmy. Přestože počasí nám moc nepřálo, výlet jsme si užili a odnesli jsme si mnoho nezapomenutelných zážitků. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

24. V pátek 6. června 2014 jsme spolu se třídou 8.B navštívili elektrárnu Tušimice, která leží v severozápadních Čechách, 4km východně od města Kadaň. Po vřelém uvítání jsme se přemístili do projektové místnosti, kde jsme byli seznámeni s bezpečností. Vzali jsme si reflexní vesty a bezpečností helmy a spolu s naším průvodcem jsme se vydali ven. Prohlédli jsme si okolí a nemohli uvěřit tomu, jak velký pozemek to je. Prohlédli jsme si turbíny, které mají na starost  přívod páry z kotle, generátor, vývodový transformátor a chladící věž, která nás zaujala nejvíce a do které jsme měli možnost i nahlédnout. Dále jsme se vydali do kotelny, kde jsou umístěny čtyři kotle, jejichž teplota je okolo 950°C. V kotelně jsme se trochu zapotili, ale ve strojovně, do které jsme šli potom, už byl příjemný chládek. Ve strojovně jsou instalovány čtyři turbíny s příslušenstvím a elektrickými generátory. Součástí strojovny jsou také výměníkové stanice, které slouží jako zdroj horké vody pro zásobování teplem města Kadaň. Dále jsme se vydali do výšin, vyjeli jsme výtahem na střechu budovy a byli jsme ve výšce 60 metrů. Měli jsme štěstí, protože nám počasí přálo a my měli možnost vidět celý areál.  Prohlídka skončila v místnosti, které se říká VELÍN, kde se kontroluje  chod elektrárny, funkčnost strojů, generátorů a turbín. Exkurze se nám všem líbila a jsme zase o něco chytřejší. (Článek o exkurzi napsala Kamila Ricci z 8.A) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

25. Ve středu 11.6.2014 se vydala třída 9.A na exkurzi do ČOV Nejdek. Zde je článek, který o exkurzi napsala Tereza Dušková z 9.A: Poté, co jsme se dvě hodiny učili, jsme se vydali do čistírny odpadních vod, která se nachází u nejdeckého závodu Vlnap. Vyzvedl si nás pan průvodce, který nám nejprve ukázal chemickou čističku na průmyslovou odpadní vodu, potom také tu městskou. V říjnu by měl mít Nejdek novou ČOV, která se bude nacházet na Pozorce. Pan průvodce nám vše podrobně vysvětlil, a tak to byla (až na ten hrozný zápach) poučná exkurze. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

26. V úterý 24.6. 2014 měli žáci 4.B a Pokusníci 1.stupně možnost navštívit město Liberec. První cesta vedla na horu Ještěd (1012 m n.m.). Po čtyřhodinové jízdě autobusem byl malý výšlap na vrchol velmi příjemným zpestřením. K výstupu nás také motivoval televizní vysílač, postavený v technicistním architektonickém stylu, který byl vidět již zdáli. Na vrcholu nás ohromil nádherný výhled do krajiny. V dálce bylo možné vidět horu Říp a zříceninu Trosky, dominantu Českého ráje. Druhou zastávkou byla IQLANDIA – první science centrum v České republice. Toto centrum volně navazuje na science centrum IQpark. Výstava zahrnovala stovky interaktivních exponátů, které byly nainstalovány v několika patrech a děti si je mohly vyzkoušet a zažít vše na vlastní kůži. Nejvíce se nám líbily expozice týkající se člověka, planety Země, podzemí, živlů, vodního světa a technických vynálezů. (Článek napsala Mgr. Alena Hejdová.) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

27. V pátek dne 31. října 2014 žáci 9.ročníků odjeli na exkurzi do ČT do Prahy. I přes brzké vstávání a dlouhou cestu jsme se všichni těšili a byli plni očekávání toho, že uvidíme prostory, ve kterých se natáčí naše oblíbené pořady. Samotný komplex byl úchvatný. Na desátou hodinu si pro nás přišel průvodce, který nám na úvod krátce pohovořil o historii i současnosti České televize, což navíc doplnil i krátkým dokumentárním filmem, který nás  měl navnadit na to, co všechno uvidíme. Už během výkladu se většina z nás zhrozila, když zjistila, že celá prohlídka bude trvat asi jen hodinu a půl a že nejspíš ani neuvidíme, jak probíhá natáčení pořadů. Prošli jsme částí ČT a podívali jsme se na studia, která  byla skoro prázdná a my jsme prakticky viděli jen prázdné velké hangáry. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se vrátila zpět do místnosti, kde jsme si mohli zkusit, jaké to je zacházet s kamerou nebo jak to vypadá na místě, kde sedí reportéři. Poté jsme se vyměnili a šli se podívat na natáčení Planety Jo. Viděli jsme skutečné natáčení přímo ve studiu a mohli je srovnat s tím, jak vypadá po úpravě efektů. Od celkové prohlídky jsme toho čekali víc. Mysleli jsme si, že uvidíme třeba kostymérnu, přenosový vůz nebo aspoň nakoukneme do skladu kulis, který byl zmiňován i ve filmu. Nejvíc jsme byli zklamaní z toho, že jsme tam jeli s myšlenkou, že uvidíme většinu ČT, ale prošli jsme sotva čtvrtku. K.Papežová, B.Klímová a G.Burianová - 9.B. FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

28  I když se blíží pololetí, tudíž se píší písemky, testy a před uzavřením známek panuje tradiční „šrumec“ na všech stranách, rozhodli jsme se si tyto chvíle zpříjemnit a vydat se na exkurzi do planetária Praha. V úterý 13.1.2015 se žáci pátých ročníků v doprovodu svých třídních učitelů vydali do pražského planetária objevovat kouzlo vesmírných těles. V promítaném snímku s názvem „Svět kolem nás“, který díky promítání na kopuli planetária opravdu působil dojmem, že je všude kolem nás, si žáci zrekapitulovali a rozšířili své znalosti o planetách, Slunci, hvězdách a souhvězdích. Téměř hodinové promítání proběhlo v naprostém tichu a po rozsvícení světel bylo jasné proč. Všichni byli zaujati, ba až okouzleni vesmírnými tělesy. Po prohlédnutí prostor planetária, kde si mohli všichni vyzkoušet různé exponáty a dočíst se zajímavosti nejen o vesmíru, jsme se vydali na procházku Prahou. Jelikož nám od rána na cestu svítilo Slunce-naše nejbližší hvězda, byl výlet velmi zdařilý, plný dobré nálady a nových objevů.  (Článek napsala Mgr. Dominika Křehká.) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

29V úterý 20.1.2015 se zúčastnily naše 3. třídy exkurze do Plzně - evropského města kultury 2015. V programu byla návštěva Planetária, kde jsme viděli úžasný 3D film Jsme vetřelci a pak expozici Vesmír. Následně jsme se vydali do Techmania - science center, kde je expozice, která dává možnost i dětem mladšího školního věku poznat svět kolem nás prostřednictvím hry a objevovat přírodní zákony množstvím interaktivních exponátů. Velmi zajímavá byla show o dusíku. Děti byly nadšené, protože toto téma probíráme v prvouce a zde se jim přiblížilo spoustou zajímavých pokusů. Také mohly poslat své foto rodičům na pozadí některých technických záběrů e-mailem a uplatnit své PC znalosti. Výlet se opravdu vydařil. (Článek napsala Mgr. Hana Králová.) FOTOGRAFIE si můžete prohlédnout zde.

30. Ve čtvrtek 29.1.2015 se uskutečnila poslední exkurze - do Radošova. Článek o ní napsala paní učitelka Zítková - realizátor zájmové činnosti Pokusníci 1.stupně: V prosinci 2014 byla vyhlášena soutěž POHÁR VĚDY – 4. ročník – „NEURON 2015“. Cílem této soutěže je vést mladou generaci k zájmu o fyziku a další přírodní vědy. Zábavné úkoly, bádání nad problémy a provádění pokusů se řeší ve čtyřech kolech. Nejlepší týmy pak postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 2015. V rámci projektu Přírodovědné obory a matematika v praxi jsme se přihlásili. První kolo soutěže věnované mostům bylo odstartováno v lednu. Úkolem bylo najít zajímavý most v našem okolí a pořádně si ho prohlédnout, zjistit o něm co nejvíce informací. Proto jsme využili možnosti a jeli na výlet do Radošova, kde je unikátní stavba dřevěného mostu, který vznikl za vlády Karla IV. Tento most krytý šindelovou střechou spojuje dodnes břehy Ohře v obci Radošov nedaleko Karlových Varů.

V tehdejší době se jednalo o ryze dřevěnou stavbu, která značně trpěla při povodních, působením ledových ker při jarním tání a hnilobou části konstrukce ve vodě. Postupem času dvakrát vyhořel. Zajímavostí je zachovaný seznam materiálu potřebného pro obnovu mostu z roku 1731. Je na něm uvedeno 40 kmenů dubu, 32 jedlí, 20 smolných borovic, 72 dubových kůlů, 150 oloupaných kmenů na lešení a 140 kmenů na řezivo.  Dne 9. 7. 2001 se uskutečnilo položení základního kamene  pro obnovu dřevěného mostu. Slavnostní otevření mostu proběhlo 17. 10.  roku 2003. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde.

 

                                                                  

04 Semináře a workshopy pro pedagogy:

1. Devět pedagogů absolvovalo školení LMS Moodle (prostředí, ve kterém budou tvořit e-learningové moduly). 8.3.2013 to byl seminář s názvem Moodle z pohledu žáka.

2. 22.3. 2013 na první seminář navázal další s názvem Tvorba kurzů v Moodle.

3. 5.4. 2013 pedagogové absolvovali další seminář: Testy v Moodle.

4. 10.4. 2013 se uskutečnil seminář s názvem Autorské právo a úprava digitálních fotografií.

5. 26.4.2013 jsme se naučili pracovat s programem, který se výborně hodí do LMS Moodle. Program a tedy i toto školení má název Hot potatoes.

6. V pondělí 29.4.2013 na všechna školení navázal 1.workshop s názvem Vlastní tvorba kurzu. V prostředí LMS Moodle jsme začali tvořit e-learningové materiály.

7. Ve středu 23.10. 2013 proběhl 2.workshop První samostatné kurzy, rozbor, při kterém si tvůrci s lektorem ověřili, že vytvořené kurzy splňují požadované prvky, dále rozvíjeli své znalosti a dovednosti související s prací v LMS Moodle.

8. V souvislosti se změnami v prostředí LMS Moodle se ve středu 11.12.2013 uskutečnil další workshop - Změny ve verzi MOODLE 2.5. Při něm jsme se seznámili s výhodami, které tento přechod přinesl.

9. Dne 21.5.2014 jsme rozšířili své znalosti díky 4.workshopu Podmíněné aktivity, parametry a funkce úkolů, skupinová práce, skupinové odevzdávání úkolů

10. Další workshop proběhl 28.5.2014. Měl název Podmíněné aktivity, parametry a funkce úkolů, skupinová práce, skupinové odevzdávání úkolů - praktická část. Přímo navazoval na ten předchozí.

11. V pořadí 6.workshop se uskutečnil 11.6.2014 a měl název Vkládání multimediálních objektů do Moodle, podpůrné programy.

12. 7.workshop proběhl ve středu 12.11.2014 a měl název Hot Potatoes - diskuze nad vytvořenými kurzy, náměty. Tvůrci a zároveň ti, kteří s kurzy v Moodlu pracují, společně procházeli vytvořené kurzy a probírali jejich využití ve výuce.

13. Závěrečný - 8.workshop se uskutečnil ve středu 10.12.2014. Měl název Tvorba videa, střih videa a vkládání do Moodle

 

Vybavení školy:

Projekt Přírodovědné obory a matematika v praxi nám umožnil zlepšit vybavení školy. Pořídili jsme demonstrační stůl, odsavač par a skříně do pracovny fyziky a chemie, interaktivní tabuli s dataprojektorem do učebny, kde probíhá zájmový útvar Pokusníci 1. a 2.stupně, dále výukové stavebnice, digitální laboratorní sady a mikroskopy. To vše výrazně zlepší výuku. Fotografie zde.