ŠABLONY III - Společně se zlepšujeme

 

Příjemce dotace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Název projektu: Společně se zlepšujeme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022080

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023


Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.


Z finančních prostředků v celkové výši 819 606,- Kč hradíme tyto aktivity:


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Badatelský klub pro žáky ZŠ
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den v ZŠ
Projektový den mimo ZŠ

PLAKÁT K PROJEKTU zde (formát PDF)

O akcích, které v rámci projektu probíhají, se dočtete zde, můžete si tam také prohlédnout fotografie.