2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

ŠABLONY III - Společně se zlepšujeme

 

Příjemce dotace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Název projektu: Společně se zlepšujeme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022080

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023


Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.


Z finančních prostředků v celkové výši 819 606,- Kč hradíme tyto aktivity:


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Badatelský klub pro žáky ZŠ
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den v ZŠ
Projektový den mimo ZŠ

PLAKÁT K PROJEKTU zde (formát PDF)

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.