zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku 21/22 proběhne v dubnu 2021. Zde je seznam pomůcek do 1.třídy.

Pokud by bylo Vaše dítě nemocné, můžete s ním přijít k dodatečnému zápisu. Domluvte se s námi na tel čísle: 731 151 508

S sebou: vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ke stažení zde), rodný list dítěte, občanské průkazy zákonných zástupců, případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče.

CO NABÍZÍME ?

 

Důležité formuláře: 

Pro odklad školní docházky POTŘEBUJETE žádost o odklad školní docházky, vyjádření pediatra a vyjádření pedagogicko- psychologické poradny.

  • žádost o odklad školní docházky - ke stažení zde
  • vyjádření pediatra - ke stažení zde

 

Jak můžete pomoci svým dětem

1.Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte.

2.Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí osobní kontakt.

3.Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

4.Rozvíjejte poznání v oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

5.Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou oblast dítěte.

6.Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

7.Dbejte na vhodné pohybové aktivity – příroda je jedna velká tělocvična, prospěje i vám.

8.Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourání odpoledního spaní, čas ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

9. Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. (Pospíšilová, Tišer. 2003, s. 10)

 

Použitá literatura:

Pospíšilová, Bohumila a Jiří Tišer. Výchovné poradenství, vyd. Nakladatelství Hněvín: Most, 2003, 122 s. ISBN 80-86654-04-4

 

DESATERO PRO RODIČE - jak poznat, že je dítě připraveno pro vstup do školy.