Projektové dny - Společně se zlepšujeme

V rámci projektu Společně se zlepšujeme, ke kterému najdete více informací zde, úspěšně proběhlo již několik zajímavých projektových dnů. Paní lektorka Mgr. Kateřina Hanková (z.s. Galerie SUPERMARKET wc) ve spolupráci s třídními učitelkami připravila pro naše žáky zajímavé aktivity, při kterých se dozvěděli mnoho o designu, recyklaci odpadových materiálů, o tom, jak si dobře naplánovat práci, jak spolupracovat s kamarády, jak se poučit z vlastních chyb, jak vyrobit něco nového za využití vlastní fantazie. Výsledkem projektových dnů byly například rolovací penály, ozvučná dřívka, papírové loutky, ruční papír nebo parádní graffiti. Děti byly šikovné a vnímavé a ze svých výtvorů měly zaslouženou radost. 20.května 2022 se uskutečnil první z projektových dnů mimo školu - 5 skupin žáků 9.AB vyrazilo do plzeňské Techmanie. Pod vedením pedagogů a odborníků z vědeckého centra zkoumali, dělali pokusy, sledovali ukázky, četli, zkrátka se vzdělávali ve fyzice, chemii, matematice, přírodopise a dalších oborech jinak než ve školních lavicích. Byl to velmi užitečný den.

Fotografie z některých projektových dnů ve škole najdete zde:

Nejpodařenější graffiti si můžete prohlédnout zde

Ve školním roce 22/23 tento velký projekt pokračoval, probíhaly projektové dny s těmito názvy: Papírový den, Plastový den, Tričkový den a nově Porcelánový den a Tradiční ozdoby Vánoc. Z naposledy zmíněného si zde můžete prohlédnou fotografie. Uskutečnilo se toho opravdu mnoho :-) Velký úspěch měl např. Animační den, při kterém se žáci seznámili s postupy při tvorbě animovaného filmu. Kratičké ukázky najdete níže.

Fotografie z projektového dne mimo školu najdete zde:

Videa z Animačního dne 8.B: (video1, video2, video3, video4)