Kontakty a konzultace VP

Kontakty:

Ředitelka školy, výchovná poradkyně pro vycházející žáky

Mgr. Jana Považajová

Tel.: 731 151 507

 

 

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Louová

Tel.: 604 750 263

Výchovná poradkyně nabízí pomoc:

  • při řešení výchovných a výukových problémů
  • při zprostředkování spolupráce s dalšími odbornými pracovišti: (PPP, SPC, SVP, logoped, klinický psycholog …)
  • při volbě povolání
  • v tíživých životních situacích

Konzultace pro rodiče, žáky a učitele kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: +420 604 750 263.

 

 

 

Metodik primární prevence

Mgr. Romana Stupková

Tel.: 723 466 341