2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Kontakty a konzultace VP

Kontakty:

Ředitelka školy, výchovná poradkyně pro vycházející žáky

Mgr. Jana Považajová

Tel.: 731 151 507

 

 

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Louová

Tel.: 604 750 263

Výchovná poradkyně nabízí pomoc:

  • při řešení výchovných a výukových problémů
  • při zprostředkování spolupráce s dalšími odbornými pracovišti: (PPP, SPC, SVP, logoped, klinický psycholog …)
  • při volbě povolání
  • v tíživých životních situacích

Konzultace pro rodiče, žáky a učitele kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: +420 604 750 263.

 

 

 

Metodik primární prevence

Mgr. Romana Stupková

Tel.: 723 466 341

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.