Nadaní žáci

Nadaní žáci se mohou projevovat velmi dobrou pamětí a hojnými znalostmi, jsou pružní a rychlí v myšlení, upřednostňují složitost, umí se dlouhodobě soustředit na jeden problém, dávají přednost samotě nebo společnosti starších dětí, vidí souvislosti tam, kde je ostatní žáci nevidí, poukazují na nesrovnalosti, k danému problému si doplňují informace, jsou tvořiví a produktivní, jsou umělecky nadaní, pohybově nadaní, zruční …

Nadaní žáci mohou být i žáci se specifickými poruchami učení.

 

Kontakt:

Společnost pro talent a nadání (StaN)

PhDr. Eva Vondráková

ZŠ Chlupová 1800

Praha 155 00