2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Nadaní žáci

Nadaní žáci se mohou projevovat velmi dobrou pamětí a hojnými znalostmi, jsou pružní a rychlí v myšlení, upřednostňují složitost, umí se dlouhodobě soustředit na jeden problém, dávají přednost samotě nebo společnosti starších dětí, vidí souvislosti tam, kde je ostatní žáci nevidí, poukazují na nesrovnalosti, k danému problému si doplňují informace, jsou tvořiví a produktivní, jsou umělecky nadaní, pohybově nadaní, zruční …

Nadaní žáci mohou být i žáci se specifickými poruchami učení.

 

Kontakt:

Společnost pro talent a nadání (StaN)

PhDr. Eva Vondráková

ZŠ Chlupová 1800

Praha 155 00

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.