2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Specifické poruchy učení

Společné vzdělávání - informace pro rodiče

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/11-informace-pro-rodice?highlightWords=rodi%C4%8De

 

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Spolupracujeme:

Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 38

Karlovy Vary, 360 01

Tel.: 353 176 511

PhDr. Jolana Mižikarová – psycholog

Tel.: 353 176 519

Mgr. Lenka Zachardová – psycholog

Tel.: 353 176 512

Mgr. Marcela Wolfová – speciální pedagog, logopedická asistentka

Tel.: 353 176 515

Mgr. Blanka Vránová – speciální pedagog, logoped

Tel.: 353 176 523

 

 

 

SPC Vančurova 83

Karlovy Vary

Tel.: 353 549 172, 739 322 351

 

 

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

SPC
Mozartova 7

Karlovy Vary

Tel.: 351 161 312, 605 941 809

 

 

 

 

Středisko výchovné péče

SVP

Sportovní 28

Karlovy Vary

Tel.: 721 134 582

PhDr. Kristína Červenkovová - vedoucí zařízení, psycholog

 

Specifické vývojové poruchy učení jsou:

1.    Dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

2.   Dysgrafie - specifická porucha psaní

3.   Dysortografie - specifická porucha pravopisu

4.   Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností

5.   Dyspinxie – specifická porucha kreslení

6.   Dyspraxie - specifická porucha motoriky

7.   Dysmúzie - specifická porucha oblasti hudby“ (Pospíšilová, Tišer, 2003, s. 31)

 

 

Odkazy pro žáky s SPU :

www.dys.cz

www.helpnet.cz

www.poruchy-uceni.cz

www.jakdoskoly.cz

www.x-soft.cz

www.skolaonline.cz

 

 

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.